Ing. Ivan Gašpar

projektový manažér a odborník v leteckej doprave

V

iac ako 13 rokov pracujem ako projektový manažér. Pri svojej práci sa takmer dennodenne stretávam so zástupcami obcí a miest. S poľutovaním musím skonštatovať, že nezriedka je to žalostný pohľad na to ako komunálni politici riadia mestá a obce. Často sa týmto voleným predstaviteľom nechce alebo nemajú chuť urobiť niečo pre svoju obec. Bohužiaľ, veľmi často vidím, že zástupcovia obcí a miest veľa krát nemajú základné vedomosti o fungovaní samosprávy a jej služieb voči občanom. Nevedia ako využiť možnosti a príležitosti na rozvoj svojich miest a obcí. Neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami sú dookola premrhanou príležitosťou na zlepšovanie kvality a životnej úrovne občanov. Najmä z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline.

Žijem tu viac ako 37 rokov a na našom meste mi záleží. Nechcem sa zo založenými rukami pozerať na premárnené šance na rozvoj nášho mesta. Byť poslancom je určité poslanie a hlavne zodpovednosť za to ako sa naše mesto bude vyvíjať a ako sa zlepší život všetkých jeho obyvateľov.

Je to aj o zodpovednosti voči našim deťom, a tým aj voči našej budúcnosti. Zle sa pozerá na to ako kvôli neschopnosti alebo nevedomosti mnohých žilinských politikov mesto už roky stagnuje, prešľapuje na mieste a nerozvíja sa. Žilina nevyužíva príležitosti a ani svoj potenciál. Chýba jej dynamika a príťažlivá vízia. To treba zmeniť!

Toto sú aj dôvody, prečo podporujem Martina Kapitulíka v jeho kandidatúre na primátora nášho mesta. Je to mladý, ale skúsený, energický a odborne zdatný nezávislý komunálny politik. Má jasné ciele a plán na obnovu a rázny rozvoj Žiliny. Ako jedného z mála terajších poslancov mestského zastupiteľstva ho nielen „počuť“, ale hlavne vidieť výsledky jeho práce v prospech mesta a jeho občanov. Hlavne vďaka tomu si získal značnú dôveru ľudí, vrátane tej mojej. Žilina potrebuje nový, jasný impulz a dynamiku a Martin Kapitulík je tým „motorom“, ktorý naše mesto rozhýbe.

Ivan Gašpar

Kto je Ivan Gašpar

Vyštudoval Žilinskú univerzitu, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, leteckú katedru. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval štúdium na Paneurópskej vysokej škole na Fakulte ekonomiky a Manažmet na Austrálskom Inštitúte jazykov a manažmentu v Sydney.

Od skončenia štúdia pracoval ako profesionálny manažér najmä v oblasti projektového riadenia, riadenia stavebných činností, kontroly rozpočtov a realizácie stavieb a manažérskej činnosti. Je ženatý a spolu s manželkou majú dvojročné dvojičky Adama a Davida.

Napriek tomu, že sa naplno venuje práci, zostáva verný aj svojej vášni, ktorou je lietanie. Aj z tohto dôvodu bol súčasťou manažérskeho tímu, ktorému sa na žilinskom letisku pred niekoľkými rokmi podarilo zrealizovať leteckú linku Žilina – Praha, ktorá bola po čase zrušená, čo považuje za chybu pre ďalší strategický rozvoj Žiliny a jej okolia.

Kontaktujte ma