Marek Frťala

občiansky aktivista

P

ri mojich aktivitách v Žiline som pochopil, že ak chceme naše mesto zmeniť a výrazne ho zmodernizovať, je absolútne nevyhnutné „pritiahnuť“ do spoločenského a verejného života čo najviac mladých ľudí. Tí, v čoraz väčšej miere, prinášajú množstvo nápadov a riešení, ktoré vedia posunúť Žilinu dopredu. My mladí veľa cestujeme a vidíme ako to funguje v iných mestách a vyspelých krajinách.

Záleží nám na našom meste. V Žiline vidíme svoju budúcnosť a chceme tu ostať žiť. Očakávame však viac. Chceme si tu založiť rodiny a žiť kvalitný život. Preto vieme, čo všetko by sa v Žiline malo zmeniť.

Pochopil som, že sa ale nestačí len pozerať, treba sa aj aktívne zapojiť. Môžeme zo Žiliny urobiť silné mesto pre mladých. Mesto s perspektívou, kde bude radosť žiť. Žilina na to má.

Martina Kapitulíka podporujem z dôvodov, že je šikovný a ambiciózny politik, ktorý načúva všetkým hlasom. Pre mladých je symbolom moderného a silného mesta, ktoré je dynamické a otvorené dobrým nápadom a svojim občanom. Martin zároveň predstavuje jasné a reálne riešenia a vízie pre naše mesto. Ako a kam by sa Žilina mala uberať a čo všetko by sa malo zmeniť, aby tu mladí ľudia mohli dobre žiť.

Marek Frťala

Kto je Marek Frťala

Spoluzakladateľ a štatutárny zástupca občianskeho združenia WORKOUT TEAM ŽILINA, ktoré rozvíja svoje aktivity od roku 2014. Už počas strednej školy rozbehol výstavbu workoutových parkov v Žiline a okolí. Spolu s ďalšími aktivistami spustili projekt „Cesta mládeže“ a začali trénovať mládež na sídliskách, čím prispeli k tomu, že časť mládeže začala žiť zdravšie a zmysluplnejšie tráviť voľný čas.

Pomocou partnerov zorganizovali dva úspešné ročníky Majstrovstiev Slovenskej republiky v Street Workoute, z ktorých jeden mal aj charitatívny rozmer. Vďaka týmto úspechom mali možnosť reprezentovať Street Workout v najväčších slovenských televíziách.

Pre jeho aktivity a záujem o veci verejné bol v roku 2015 zvolený za poslanca Mládežníckeho parlamentu v Žiline. V rámci projektu Európskej únie E+ absolvoval niekoľko medzinárodných stretnutí, kde mladí ľudia riešia aktuálne problémy Európskej únie.

Pôsobil aj ako predporotca v známej televíznej súťaži Česko-Slovensko má talent.

Kontaktujte ma