Ing. Mária Wienerová

riaditeľka športového gymnázia v Žiline

Z

a tých 20 rokov čo pôsobím ako riaditeľka športového gymnázia v Žiline som mala možnosť stretnúť množstvo mladých talentovaných ľudí, ktorí, aj vďaka našej škole, vyrástli v úspešné športové osobnosti. Športovci ako futbalisti – Peter Pekarík, Tomáš Hubočan, Martin Dúbravka, Milan Škriniar, cyklisti – Peter Sagan, Juraj Sagan, Michael Kolář, paraolympionici – Lenka Gajarská (atletika), Petra Smaržová (lyžovanie), hokejisti – Peter Cehlárik, Dominik Rehák, Lukáš Cingel, basketbalisti – Peter Tilandy, Ján Závodný, Viliam Kosa, Natália Kořinková – fitnes, Matúš Kunhárt, Richard Vršanský, Juraj Štóder –vodný šprint a mnoho ďalších.

Videla som aj prekážky cez ktoré museli prejsť, ako napríklad poddimenzované financovanie zo strany štátu, samospráv a mesta. Zbytočná byrokracia, či minimálna snaha a záujem o podporu športových talentov zo strany dotknutých subjektov.

Preto som veľmi rada, že naše športové gymnázium, ktoré je jedinou športovou školou v Žilinskom samosprávnom kraji, sa môže podieľať na podpore mladých talentov nielen v oblasti kolektívnych, ale aj individuálnych športoch.

Pritom podpora športu a mládeže nielen zo strany rodičov a zanietených športovcov, ale hlavne mesta, by mala byť prioritou. Preto som sa rozhodla kandidovať ako nezávislá na poslankyňu žilinského mestského zastupiteľstva. Aby sa po rokoch v tomto smere, v našom meste, niečo pozitívne zmenilo.

Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla podporiť Martina Kapitulíka v kandidatúre na primátora mesta. Je to mladý, perspektívny politik, u ktorého už dlhodobo vidím skutočnú a reálnu snahu a zanietenie zmeniť smerovanie mesta vo vzťahu k športu. Vidieť u neho nielen reči, ale aj reálne činy. Bude mi cťou prispieť mojimi skúsenosťami a pomôcť k rozvoju nášho mesta a športu a športovcov v ňom.

Mária Wienerová

Kto je Mária Wienerová

Vyštudovala Slovenskú vysokú školu technickú – stavebná fakultu v Bratislave, odbor ekonomika a riadenie stavebníctva a na katedre inžiniersko-humanitných vied na SVŠT v Bratislave pedagogické štúdium učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách.

Posledných 20 rokov pôsobí v manažérskej funkcii ako riaditeľka Spojenej školy, Rosinská cesta 4 v Žiline, ktorej organizačnou zložkou je Športové gymnázium.

V súkromnom živote sa enormne zaujíma o verejné dianie v spoločnosti.

Kontaktujte ma