Mgr. Milan Chvíla

hasič, urbanista a ekológ

T

í, čo ma poznajú, vedia, že nepatrím medzi ľudí, ktorým je ľahostajné, ako sa naše mesto vyvíja, ako sa riešia problémy v jednotlivých mestských častiach a ako je mesto riadené v mnohých oblastiach zasahujúcich do života jeho obyvateľov. Aktívne sa preto zapájam do procesu riadenia mesta a snažím sa ovplyvňovať jeho smerovanie takým smerom, aby sa ľudom v Žiline žilo lepšie a boli na svoje mesto hrdí.

Nie som spokojný s tým, ako sídliská vyzerajú, ako sú spravované, udržiavané. Myslím si, že okrem centra mesta je potrebné náležitú pozornosť venovať aj prostrediu v mestských častiach. Či už pri údržbe a obnove chodníkov, výsadbe nových zelených parkov určených na relax, pre rodiny s deťmi, pri zriaďovaní športovísk, cyklotrás na sídliskách aj mimo nich a taktiež pri koncepčnom riešení otázok v oblasti dopravnej infraštruktúry. Rád sa pripájam ku projektom, ktoré menia súčasnú, a podotýkam, že nie príliš vkusnú a funkčnú podobu sídlisk, resp. i ostatných mestských častí v našom meste. Kvalitu života v meste odzrkadľuje aj stav „obytných“ častí mesta, teda najmä sídlisk, ich spojenia s priľahlou prírodou, rekreačnými zónami, stav chodníkov, detských parkov a športovísk. Ako člen mestskej komisie životného prostredia vnímam tieto problémy a ich následné riešenia možno intenzívnejšie a veľakrát mám pocit, že mesto Žilina potrebuje nie len v tejto oblasti urobiť oveľa viac.

Obyvatelia Žiliny si zaslúžia mesto, ktoré bude iné a lepšie v mnohých oblastiach. Zaslúžia si zástupcov, ktorí neuvažujú len v horizonte jedného volebného obdobia, ale budú koncepčne plánovať pre budúce generácie, a budú transparentne, koncepčne a spravodlivo riešiť rozvoj všetkých mestských častí.

Každý dobrý komunálny poslanec musí mať záujem a ochotu zlepšovať, zjednodušovať a zdokonaľovať život občanov v tomto meste. Presadzovať ich požiadavky, pokiaľ sú oprávnené a pokiaľ sú splniteľné. Tiež presadzovať nové myšlienky a nápady tak, aby občan cítil, že poslanec je človek, ktorý sa ho dokáže zastať a pracuje v jeho prospech a v prospech zveľaďovania mesta.

Tieto vlastnosti má aj Martin Kapitulík, s ktorým sa poznám už dlhší čas. Poznám ho ako odhodlaného a zanieteného človeka, ktorý sa nebojí výziev. Martin je človek, ktorý má perspektívu a dobré vízie pre naše mesto, má skúsenosti a schopnosti z komunálnej politiky, a hlavne odvahu riešiť veci v prospech mesta. Ako človeka si ho vážim, na väčšinu tém máme rovnaké názory. Mal som tú možnosť s ním spolupracovať a z tejto spolupráce mám len tie najlepšie skúsenosti. Martin Kapitulík je pre mňa zárukou zmien, ktoré Žilina pre svoj rozvoj potrebuje.

Milan Chvíla

Kto je Milan Chvíla

V Bratislave vyštudoval manažment kultúry a kulturológiu, ako aj ekonómiu a ekonomiku obrany štátu. Už na vysokej škole sa zaujímal o urbanizmus a problematiku ochrany životného prostredia, predovšetkým v kontexte vnímania prírody v mestskom prostredí.

Už ako mladý človek mal potrebu zaujať postoj voči architektúre zo začiatku 90 – tych rokov. Chápal potrebu vnášať nové prvky v urbanizme a tiež ich spájanie so staršou, často aj tendenčnou architektúrou, pričom vo väčšine projektov, či už pri klasickej mestskej výstavbe v centrách alebo aj na sídliskách, mu chýbala snaha a ochota riešiť záujmy obyvateľov miest, ich nárok na kultivované, prírodu rešpektujúce a funkčné prostredie pre život, oddych či športovanie.

Býva s rodinou na sídlisku Solinky už vyše 25 rokov. Ako odborník pôsobí aj v komisii životného prostredia mesta Žilina.

Kontaktujte ma