Mgr. Miroslava Šufáková

právnička

V

Žiline žijem od svojich piatich rokov. Ani po ukončení štúdia na vysokej škole som nepociťovala ambíciu presťahovať sa do iného mesta. Žilina má výnimočnú históriu, krásnu prírodu, a v neposlednom rade aj relatívne vyspelé ekonomické prostredie. Mám naše mesto rada.

Napriek veľkému potenciálu však v Žiline množstvo vecí absentuje. Keď to porovnám s inými mestami, chýba tu spoločensko-kultúrne vyžitie občanov, dobré projekty v meste stoja alebo kolabujú. Spolupráca medzi mestom a občianskymi združeniami podporujúcimi kultúru a šport zlyháva. Najsmutnejšie je, že v Žiline vnímam množstvo dobrých nápadov a riešení, ale mesto ich podporuje len málokedy. Miesto hľadania riešení majú úradníci a mnohí poslanci sklon všetko len komplikovať a nakoniec sa nič nespraví. Napriek tomu sa za posledné roky, najmä vďaka mladým šikovným ľuďom, veľa toho zlepšilo. Je však stále kde napredovať.

Ako mladý človek a v neposlednom rade matka, sa chcem svojou prácou podieľať na správnom fungovaní Mesta. Želám si, aby bola Žilina moderným, transparentným a otvoreným európskym mestom, ktoré aktívne podporuje mladé rodiny. Tie sú našou budúcnosťou.

Martinovi Kapitulíkovi v prvom rade dôverujem ako človeku. Páči sa mi, že verejne a aktívne prejavuje snahu veci v meste zmeniť k lepšiemu. Aktívne sa podieľa na viacerých úspešných projektoch. Mnoho ľudí oslovil jeho záujem o veci, ktoré dlhodobo na meste nikto neriešil. Našiel riešenia aj tam, kde to roky zlyhávalo. Podporuje mladých športovcov, rieši parkovanie, zaujíma sa o problémy nás bežných ľudí, matiek, detí či športovcov. Komunikuje s občanmi mesta a hľadá riešenia. Pri projektoch oslovuje verejnosť a snaží sa o čo najväčšie zapojenie občanov. Veľmi ma teší jeho úprimná snaha zmodernizovať Žilinu. Toto sú dôvody prečo jeho aktivity podporujem.

Miroslava Šufáková

Kto je Miroslava Šufáková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na oblasť obchodného, trestného práva a verejnej správy – správneho práva.

Poskytuje komplexné právne poradenstvo pre obchodné spoločnosti, zastupuje ich v súdnych konaniach pred súdmi a verejnými orgánmi. Venuje sa príprave, negociáciám a rozborom právnych dokumentov a korporátnej agende.

Vo svojej praxi sa už roky venuje aj právnej pomoci rodinám v núdzi a týraným ženám.

Kontaktujte ma