Ing. Peter Pika

vedúci údržby distribučnej siete SPP-distribúcia a.s.

P

očas svojej práce som sa presvedčil, že len húževnatosť, pracovitosť, zodpovednosť a plné nasadenie vedú k dosahovaniu dobrých výsledkov. Mal som to šťastie prejsť postupne viacerými pracovnými pozíciami, vďaka čomu som získaval a získavam množstvo skúseností. Podieľal som sa na viacerých reformách spoločnosti, vďaka ktorým aj SPP-distribúcia, a.s. napreduje a neustále sa rozvíja. Za tieto skúsenosti som vďačný. Som ale presvedčený, že ak človek niečo od spoločnosti dostal, mal by to rovnakou mierou aj spoločnosti vrátiť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva.

Som rodený Žilinčan a žijem tu aj spolu so svojou rodinou. Vidím tak priestor na zásadné reformy a zmenu prístupu v našom meste. Ako plynár viem, že keď potrebujete a chcete vybudovať fungujúci systém, musíte vedieť plánovať, predvídať a hlavne koncepčne pracovať. To dnes v Žiline chýba. Napríklad, neopravíte jeden deň chodník, aby ste ho na druhý deň rozrezali kvôli opravám na sieti, ktoré mohli a mali byť realizované predtým. Je to len jedna z mnohých vecí, ktoré v našom meste nefungujú tak ako by mali.

Precestoval som veľký kus sveta a zo svojich skúseností viem, že príklad si treba brať z tých miest, kde to funguje dobre a správne. Nie z tých kde sa to len tak nejak „láta“. Takto vyhodené peniaze potom nemôžete použiť na ďalšie dobré projekty, ktoré mesto potrebuje na zlepšenie kvality života svojich občanov. Tieto veci treba zásadne zmeniť. Stačí na to pracovné nasadenie, zodpovednosť a koncepčný prístup ku všetkým problémom. Rád použijem svoje skúsenosti, aby sa Žilina opäť začala rozumne rozvíjať.

Martina Kapitulíka poznám už dlhé roky. Vážim si ho a podporujem ho preto, že ho považujem za človeka, ktorý sa nebojí tvrdej práce a riešenia problémov. V posledných rokoch sme spolu intenzívne komunikovali najmä ohľadom koordinácie údržby inžinierskych sietí v meste. Záleží mu na tom, aby sa veci robili poriadne a systémovo, pričom ide do detailov, čo si ako človek z „fachu“ cením. Sú za ním vidieť konkrétne výsledky. Ponúka jasnú koncepciu pre ďalší rozvoj a hlavne zmenu prístupu k tomu, ako sa veci majú riešiť. Chce mesto dostať na úroveň vyspelých európskych miest a ja som rovnako presvedčený, že Žilina na to potenciál má.

Peter Pika

Kto je Peter Pika

Rodený Žilinčan, ktorý absolvoval Žilinskú univerzitu, Strojnícku fakultu, techniku prostredia so zameraním na plynárenstvo. Po škole začal pracovať ako projektant v Stavoprojekte Žilina. Po dvoch rokoch prešiel do najväčšej plynárenskej spoločnosti na Slovensku do Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Postupne sa vypracoval od technika cez viaceré funkcie až po vedúceho údržby na distribučnej sieti pre severné Slovensko.

Je ženatý, má tri dcéry a jedného syna. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí expedičná cyklistka, horská cyklistika a hory. Je členom Horolezeckého oddielu Slávia zo Žiliny. V rámci týchto adrenalínových aktivít prešiel Tatry, Alpy, Himaláje. V sedle bicykla precestoval Albánsko, Gruzínsko, Arménsko, Kirgizsko a samozrejme celé naše krásne Slovensko.

Kontaktujte ma