Vážení Žilinčania,

Žilina bola pred pár rokmi progresívnym a dynamickým mestom. V posledných rokoch však zaspala a prestala sa rozvíjať. Kým ostatné mestá na Slovensku, nehovoriac o tých vo vyspelej Európe, rastú a aktívne zvyšujú kvalitu života svojich obyvateľov, z nášho mesta sa akcia a rozvoj vytratili. Žiline chýba impulz, akčnosť, akákoľvek vízia a zmyslu­plná koncepcia rozvoja. Miesto riešenia skutočných problémov sa len donekonečna diskutuje o druhoradých témach bez akéhokoľvek reálneho prínosu pre mesto a jeho obyvateľov. Pritom sa úplne ignoruje to, čo naozaj trápi ľudí. Ignorujú sa riešenia, ktoré by posunuli Žilinu dopredu.

Dôležité rozhodnutia sa robia za zavretými dverami. Bez komunikácie s občanmi a tými, ktorých sa týkajú. Výsledok je, že chodíme po doláma­nej dlažbe, ulice sú plné špiny a odpadkov, nemáme kde zaparkovať, deti a mládež nemajú kde športovať a mladé začínajúce rodi­ny kde bývať. Nie je kde aktívne a zmys­­lu­plne tráviť voľný čas. To sú problémy, ktoré treba riešiť. Práve riešenie týchto problémov priamo zvýši kvalitu života Žilin­čanov, a tým aj ich pocit a vzťah k svojmu mestu.

Z väčšiny politikov sa stali úradníci a údržbári. Sústreďujú sa len na seba a už roky trávia čas vymýšľaním výhovoriek ako sa to nedá, alebo „ako na to nemáme“. Vďaka takémuto prístupu trpí kvalita života nás všetkých. Žilina nepotrebuje takých politikov. Oni pre nás už viac nespravia. Len nám budú „hádzať polená pod nohy“. Aby sa mohla Žilina rozvíjať a rásť, musíme zásadne zmeniť prístup mesta k problémom a potrebám občanov.

My všetci môžeme žiť minimálne tak kvalitne ako obyvatelia vyspelých európskych metropol. Máme právo to žiadať a za naše dane, ktoré všetci platíme, to musíme od vedenia mesta aj dostať. Potrebujeme ale silných lídrov, ktorí sa nebudú vyhovárať. Nenechajú sa odradiť a pri riešení problémov budú používať zdravý rozum tak, aby vynaložené peniaze priniesli ľuďom reálnu hodnotu. Berme si príklad od najlepších. Vyrovnajme sa im a skúsme ich predbehnúť. Vráťme Žiline silu a Žilinčanom hrdosť na svoje mesto!

Už dlho mám víziu a program Silnej Žiliny. Kým sa ostatní vyhovárajú, donekonečna debatujú a mrhajú potenciálom nášho mesta, ja sa snažím prinášať riešenia. Nielen o nich hovorím, ale ich aj reálne presadzujem. Nenechávam sa odradiť a keď treba, nebojím sa ani „buchnúť päsťou po stole“. Vždy sa snažím hľadať rozumnú cestu, ako dosiahnuť cieľ. A mojím cieľom je, aby Žilinčania mohli žiť minimálne tak kvalitný ži­vot ako obyvatelia vyspelých miest v Nemecku, Rakúsku či Francúzsku.

Pri svojej práci už dlhodobo vnímam a pociťujem silnú podporu mnohých Žilinčanov. Čoraz viac ľudí sa stotožňuje s myšlienkou, že Žiline treba vrátiť silu. Najmä z tohto dôvodu som sa rozhodol uchádzať sa o Vašu dôveru ako kandidát na primátora Žiliny. V najbližších komunálnych voľbách Vám ponúkam víziu silného, moderného, dynamického a otvo­reného mesta. Mesta pre každého a pre všetkých. Mesta, ktoré bude v prvom rade riešiť problémy svojich občanov. Mesta, ktoré sa opäť začne rozvíjať.

Som presvedčený, že Žilina na to má!

mk-podpis

Martin Kapitulík
nezávislý kandidát na primátora

Martin Kapitulík