MUDr. Pavol Hartel

lekár – pôrodník a gynekológ

P

ovažujem sa za kreatívneho a pozitívne naladeného človeka, ktorý má rád nové výzvy ako v práci, tak aj v spoločenskom živote. Svoju prácu beriem ako poslanie, ktoré nie je platné len v medicínskej praxi, ale predovšetkým vo vzťahu ku človeku. V živote je dôležité nefungovať len pre seba a nebáť sa riešiť problémy a výzvy. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý na poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline.

Nie je mi ľahostajná stagnácia v mnohých oblastiach nášho mesta, ktorá trvá už niekoľko rokov. Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa postavilo čo najviac ľudí, ktorí chcú naozaj niečo zásadné zmeniť a významne prispieť k zlepšeniu života Žilinčanov. Je to dôležité nielen z pohľadu rozvoja mesta, ale aj z hľadiska spoločenského povedomia Žilinčanov k svojmu mestu.

Martina Kapitulíka podporujem preto, že máme veľmi podobné, až zhodné myšlienky a názory na naše mesto. Martin výrazne ujasnil zhodnotenie súčasného stavu Žiliny. Predstavuje konkrétne a reálne ciele a riešenie všetkých podstatných problémov. Ukazuje cestu a smer, ktorou by sa Žilina mala uberať, aby bola moderným a vyspelým mestom. Za veľmi dôležitú považujem jeho snahu o jasné zmeny k povýšeniu váženosti si mesta Žilina svojimi obyvateľmi. Chce vybudovať silný, pozitívny vzťah Žilinčanov k svojmu mestu ako základ toho, aby sa ľudia denno-denne zaujímali, žiadali a participovali na pozitívnych zmenách a rozvoji svojho mesta. Uvedomuje si, že je dôležité, aby ľudia vnímali a boli presvedčení o tom, že to je „ich mesto“ a spolu ho rozvíjali pre svoju budúcnosť a budúcnosť našich detí.

Pavol Hartel

Kto je Pavol Hartel

Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Prvé praktické skúsenosti v gynekológii získal vo Fakultnej nemocnici v Martine na Gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Pôsobil ako primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v NsP v Čadci a ako lekár Privátneho gynekologicko – pôrodníckeho centra v Prahe pre zahraničné pacientky. V Českej republike, v mestách Český Těšín ako primár Gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v privátnej nemocnici a v Havířove ako starší sekundárny lekár.

Pred 13-timi rokmi založil v Žiline svoju vlastnú súkromnú gynekologicko-pôrodnícku prax, ambulanciu GYN – PRAKTIK, ktorá úspešne pôsobí dodnes. Vo firme pracuje ako špecialista v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a aj ako špecialista v operačnej miniinvazívnej gynekologickej chirurgii. Uprednostňuje najmenej invazívne operačné techniky, ktoré riešia rôzne diagnózy.

O jeho vysokej profesionalite a nadštandardných vzťahoch lekára s pacientkami hovorí aj to, že ho navštevujú ženy nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, Poľska a Čiech.

Kontaktujte ma