Náš tím

Volebný obvod č.1
Staré mesto, Hliny I-IV

Peter Durmis
Peter Durmis

Žilina potrebuje silu, víziu, odhodlanie a vytrvalosť, aby sme naše mesto posunuli dopredu.

Jaroslava Gažová
Jaroslava Gažová

Ak chceme zmeniť mesto, v ktorom žijeme, musíme zmeniť aj prístup k riešeniu jeho problémov.

Michal Michalek
Michal Michalek

Bol by som naozaj veľmi rád, keby sa Žilina stala opäť tou hrdou a sebavedomou metropolou severného Slovenska.

Peter Pika
Peter Pika

Z plynárenskej praxe viem, že ak chcete vybudovať fungujúci systém, musíte vedieť plánovať, predvídať a hlavne koncepčne pracovať.

Volebný obvod č.2
Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha

Marek Frťala
Marek Frťala

Pochopil som, že sa nestačí len pozerať, treba sa aj aktívne zapojiť.

Pavol Hartel
Pavol Hartel

Je dôležité, aby ľudia vnímali, že Žilina je „ich mesto“ a spoločne ho rozvíjali. Pre budúcnosť nás aj našich detí.

Volebný obvod č.3
Solinky

Michaela Ďurošková
Michaela Ďurošková

Martin Kapitulík pre mňa predstavuje osobnosť silného človeka, ktorý sa pre dobrú vec vie aj pobiť.

Milan Chvíla
Milan Chvíla

Obyvatelia Žiliny si zaslúžia mesto, ktoré bude iné a lepšie v mnohých oblastiach.

Martin Kapitulík
Martin Kapitulík

Mojím cieľom je, aby Žilinčania mohli žiť minimálne tak kvalitný ži­vot ako obyvatelia vyspelých miest v Nemecku, Rakúsku či Francúzsku.

Volebný obvod č.4
Vlčince

Ondrej Šoška
Ondrej Šoška

Ako bývalý profesionálny športovec chcem, aby sa do Žiliny opäť vrátil šport a do rozhodovania odbornosť.

Mirka Šufáková
Mirka Šufáková

Želám si, aby bola Žilina moderným, transparentným a otvoreným európskym mestom, ktoré aktívne podporuje mladé rodiny.

Peter Veselý
Peter Veselý

Je dôležité, aby ľudia dostali za svoje peniaze, ktoré platia formou daní a mestských poplatkov, od mesta ďaleko viac.

Mária Wienerová
Mária Wienerová

Podpora športu a mládeže, nielen zo strany rodičov a zanietených športovcov, ale hlavne mesta by mala byť prioritou.

Volebný obvod č.5
Hájik

Lukáš Milan
Lukáš Milan

Živím sa síce slovom, ale radšej mám činy. A tie mi v Žiline chýbajú.

Volebný obvod č.7
Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Ivan Gašpar
Ivan Gašpar

Žilina potrebuje nový, jasný impulz a dynamiku. Martin Kapitulík je tým „motorom“, ktorý naše mesto rozhýbe.

Volebný obvod č.8
Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

Marián Oršula
Marián Oršula

Žilina potrebuje silného primátora, ktorý nebude len rozprávať, ale za jeho slovami budú aj skutky.