Kultúra
a cestovný
ruch

Mestské divadlo
a Rosenfeldov palác

Sme hrdí na naše Mestské divadlo a oživenie Rosenfeldovho paláca. Z oboch inštitúcií sa podarilo urobiť moderný verejný priestor pre kultúrne a spoločenské akcie. Činnosť a ďalší rozvoj tohto „mestského centra kultúry“ bude­me naďalej a v ešte väčšej miere podporovať.

Podpora
žilinskej kultúry

V Žiline pôsobí množstvo talentovaných ľudí, ktorí svojím dielom a aktivitami v oblasti kultúry reprezentujú a povznášajú naše mesto. Žilinu vidíme ako otvorené kultúrne mesto, preto budeme aktívne podporovať rozvoj žilinskej kultúry a umenia.

Kultúra a cestovný ruch
Žilinský región je jeden z najkrajších

Oživíme centrum mesta

Naším cieľom je vrátiť do cen­tra mesta život a vytvoriť príjemné pros­tredie pre Žilinčanov a náv­štev­níkov nášho mesta. Preto pred­stavíme nový, lepší koncept via­noč­ných trhov a už tradičné ži­linské podujatia rozšírime o pra­vi­del­né farmárske trhy, každoroč­nú oslavu Nového roka, bielu noc, letné kino, rodinné víkendy a pik­niky, street food festivaly a ďalšie, vo svete obľúbené akcie. Na žilinských námestiach a v parkoch bude cez víkendy čo robiť.

Turistická Žilina

Žilinský región je jeden z najkrajších na Slovensku. Právom sme hrdí na naše hrady, zámky, prírodné a kultúrne dedičstvo. Musíme ho aktívne ponúknuť svetu a urobiť zo Žiliny a celého žilinského regiónu turisticky vyhľadávanú destináciu. Naším cieľom je, aby tu malo dôvod prenocovať čo naj­viac návštevníkov z celého sveta. Posilní sa tým naša ekonomika, posilnia sa služby a my sa tak priblížime na úroveň vyspelých európskych regiónov. Preto vrátime každé euro z poplatku na ubytovanie späť do cestovného ruchu a budeme investovať do propagácie nášho mesta a regiónu.

Sledujte moje aktivity