Žilina –
otvorené
mesto

Otvoríme mestský
úrad občanom

Dnes sa na mestský úrad dosta­nú iba vyvolení. Úradníci sedia za zam­knu­tými dverami. Zmení­me prís­tup mesta k potrebám svojich obyvateľov. Chceme tu byť pre Vás – počúvať a najmä riešiť Vaše problémy a podnety. Preto otvoríme mestský úrad ľuďom. K úradníkom aj ku primátorovi sa dostane kaž­dý, kto potrebuje.

Aktívny prístup:
Riešenie podnetov do 30 dní

Aby sa Žilina posunula ďalej, mu­sia ľudia vedieť, že ich podnety a pripomienky nezapadnú prachom. Preto sa zaviažeme, že každý podnet buď priamo vyriešime, alebo Vás do 30 dní budeme informovať o možnostiach riešenia. Na tento účel využijeme aj dostupné mobilné aplikácie.

otvorene-mesto-obyvatelia
Chceme riešiť problémy obyvateľov

Otvorený
primátor

Ako primátor budem mať vyhradený minimálne jeden deň v týždni iba na stretnutia s obyvateľmi Ži­li­ny. Veľa času budem tráviť aj v te­réne – priamo medzi Vami. Iba spo­lu, poznaním vzájomných postojov a názorov, tu vybudujeme Silnú Žilinu.

Otvorené mesto
Otvorený primátor

Fond pre prímestské časti

Najmä obyvatelia prímestských častí majú často oprávnený po­cit, že za svoje dane nedostávajú to, čo by si zaslúžili. Vo viacerých mestských častiach stále chýba základná občianska vybavenosť. Preto chceme obyvateľov priamo zapojiť do tvorby rozpočtu. Zriadime Fond pre prímestské časti určený práve na priame investície do rozvoja prímestských častí. Občania budú môcť takto transparentne ovplyvniť, do čoho sa majú v ich mestskej časti investovať finančné prostriedky.

Smart Žilina

Žilina má, aj vďaka Žilinskej univerzite, potenciál stať sa centrom moderného High Tech priemyslu a baštou rozvoja informatiky. Mesto by malo ísť príkladom. Preto budeme do každodenného života postupne zavádzať rôzne Smart technológie a riešenia. Či už v komunikácii s občanmi alebo zefektívňovaní komunálnych služieb – senzory naplnenia kontajnerov, inteligentné priechody pre chod­cov, moderný parkovací systém a podobne. Žilina bude Smart.

Sledujte moje aktivity