Podpora
mladých
rodín

Dostupné bývanie

Ochránili sme nájomcov mestských bytov pred likvidačnou zábezpekou. Slušní ľudia nesmú trpieť za hriechy neplatičov. Žilina sa bude rozvíjať len vtedy, keď budú mať najmä mladé rodiny k dispozícii kvalitné bývanie. Naším cieľom je preto podpora výstavby dostupných nájomných bytov v Žiline.

Slušné zázemie
pre naše deti

Deti by nemali vyrastať niekde pri ceste. Preto presadzujeme výstavbu nových oddychových zón, športových a detských ihrísk a parkov. Je povinnosťou mesta zabezpečiť deťom priestor na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času. Deti sú naša budúcnosť.

Podpora mladých rodín
Deti sú naša budúcnosť

Rodinné
vnútrobloky

Chceme, aby mohli rodičia a starí rodičia tráviť spoločné chvíle so svojimi deťmi a vnúčatami v peknom prostredí priamo pri svojom byte. Preto pretvoríme vnútrobloky našich sídlisk na pekný a zelený rodinný priestor s lavičkami, preliezačkami a detskými ihriskami. Vnútro­bloky zároveň upravíme tak, aby boli deti v bezpečí pred autami a inými nástrahami dnešného sveta.

Miesto v škôlke
pre každé dieťa

Nie každá rodina má možnosť zveriť dieťa do starostlivosti starých rodičov. Pre podporu mladých rodín je veľmi dôležitý dostatok miest v materských školách. Naším cieľom je, aby bolo v škôlke miesto pre kaž­dé dieťa, ktorého rodičia o to prejavia záujem. Za týmto účelom budeme pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl a podporíme vznik nových škôlok a jaslí.

Rodinné víkendy

Pre rodičov s deťmi vytvoríme nové možnosti, aktivity a podujatia, na ktorých sa môže zabaviť celá rodina. Budeme pravidelne organizovať podujatia zamerané na mladé rodiny – rodinné víkendy. Do centra mesta a parkov prenesieme bábkové divadlo, detské koncerty, tvorivé dielne, piknik či letné kino.

Sledujte moje aktivity