Peter Veselý

finančný manažér a poradca

T

áto práca ma oslovila najmä svojím poslaním. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť viem, že finančná gramotnosť a vzdelanie sú pre život veľmi dôležité. Bohužiaľ, na Slovensku sa vzdelávaniu v tejto oblasti ešte stále nevenuje taká pozornosť, ako by sa mala. A to už od základnej školy. Mnoho ľudí potom na to aj v živote doplatí. Som presvedčený o tom, že ľuďom treba pomáhať v tejto oblasti. Informácií na trhu je veľmi veľa a pod tlakom toho množstva informácií sa ľudia veľa ráz rozhodovali zle, čo malo za následok stratu ich osobných financií. Mojou snahou je im poradiť, ako si napríklad zabezpečiť vlastné bývanie, ale s tým, aby nebol ohrozený ich súkromný život. Je dôležité vedieť hospodáriť. Poznať základné finančné pravidlá ako sporiť, vytvárať rezervy, do akej miery je dobré byť zadlžený tak, aby som bol schopný splácať, či ako myslieť na dôchodok. Som presvedčený o tom, že finančné vzdelanie je základom pre ľudí na fungovanie v tomto svete. Paradoxne, aj toto je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na nezávislého poslanca.

Už 17 rokov pracujem v oblasti, kde sa snažím o to, aby sa zvýšila finančná gramotnosť ľudí a tým sa zlepšil aj stav ich financií. Zároveň, keď sledujem komunálnu politiku, tak niekedy žasnem ako nehospodárne, neefektívne a často až nezmyselne poslanci rozhodujú o mestských peniazoch. Je to hlavne tým, že si asi uvedomujú, že to nie sú ich peniaze. Neverím totiž, že svoje vlastné peniaze by len tak vyhadzovali a plytvali nimi ako sa to neraz deje s tými mestskými. A keďže ma to hnevá, som presvedčený, že to treba zmeniť. Je zlé, keď o financiách mesta rozhodujú ľudia, ktorí neraz nemajú ani základné finančné vzdelanie.

Ak budem môcť, v prvom rade sa budem snažiť o to, aby mesto Žilina nakladalo s financiami od občanov ďaleko rozumnejšie a hospodárnejšie. Aby ľudia dostali za svoje peniaze, ktoré platia formou daní a mestských poplatkov, ďaleko viac. Či už to bude v službách mesta, investíciách do lepšieho života ľudí v meste či doprave, alebo školstve.

Z tohto dôvodu podporujem aj Martina Kapitulíka. Ako vyštudovaný ekonóm vie o hospodárení mesta a zodpovednosti naozaj veľa. Je to mladý, cieľavedomý človek, ktorý vie, že sa veci dajú meniť, ak to myslíte korektne a čestne. A hlavne, dajú sa meniť k lepšiemu v reálnom čase, nie o 20-30 rokov. Zároveň mám s Martinom osobnú skúsenosť v pracovnej oblasti, v ktorej sa pohybujem. Viem, že je odborník a rovnako, že to, na čom sme sa niekedy dohodli, tak to vždy aj platilo. To hovorí o korektnosti a o zodpovednosti k dôležitým veciam. Čím jednoznačne kandidatúra na primátora je.

Peter Veselý

Kto je Peter Veselý

Rodený Žilinčan. Študoval na SPŠ v Kysuckom Novom Meste, odbor technické informačné služby. Po škole a po absolvovaní vojenskej služby sa zamestnal ako predavač v obchode s rybárskymi potrebami. Tam prepadol svojmu celoživotnému koníčku, ktorým je rybárčenie, príroda a športovanie. Pracovne sa ale už pred rokmi presunul do oblasti financií a finančného poradenstva.

Kontaktujte ma